​اصول اولیه : 
۱. از میم های مهم قراردادی ( موضوع، مبلغ ، مدت ، مسئولیت های طرفین و مکان انعقاد قرارداد ) غافل نشوید . 

۲. موضوع قرارداد : مهم ترین رکن هر قرارداد است که باید معلوم و معین بوده و هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. امروزه به سبب تحولات حقوقی و تنوع روابط قراردادی اشخاص ، موضوعات قراردادها از قالب های سنتی خود خارج شده و دایره شمول ماده ۱۰ قانون مدنی گسترش بسیاری یافته است. 

۳. مبلغ قرارداد 
غالب قراردادها دارای مابه ازاء ریالی یا ارزی هستند. درج مبلغ قرارداد علاوه بر عدد با حروف و تشریح  مبالغ نقد و اقساط و درج شماره و تاریخ هر یک از چک ها و اخذ امضا تحویل گیرنده چک ها روی کپی چک بسیار ضروری است و دلیل این اقدام را در مطالب بعدی متذکر خواهیم شد. 

4. مدت قرارداد 
ذکر مدت قرارداد و زمان اجرای تعهدات هر یک از طرفین قرارداد و تعیین ضمانت های اجرایی تاخیر یا عدم انجام تعهدات در بازه زمانی تعیین شده جزء مهم ترین اصول تنظیم قراردادهاست.

5. مسئولیت های طرفین 
تبیین و تشریح مسئولیت ها و تعهدات طرفین قرارداد و ضمانت های اجرایی نقض هر یک از آنها،  نقطه اوج هنرنمایی تنظیم کننده قرارداد است. نگارش این بخش قرارداد نیازمند دانش تخصصی و سالها تجربه  وکالت در محاکم است زیرا دانستن رویه قضایی در تعیین نوع تعهدات و ضمانت های اجرایی نقض هر یک از آنها نقش موثری در نگارش یک قرارداد حرفه ای دارد.

6. مکان انعقاد و انجام قرارداد 
ذکر مکان انعقاد قرارداد دارای آثار حقوقی مهمی است که از آن جمله، تعیین دادگاه صالح در قراردادهای داخلی و تعیین قانون حاکم بر حل اختلافات در دادرسی و داوری مربوط به قراردادهای بین المللی است.

اصول پیشرفته  (بزودی ... )