مشاور حقوقی هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی(بزرگترین هلدینگ گردشگری ایران) از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۸

مشاوره حقوقی و نظارت بر دعاوی و امور حقوقی شرکت گروه هتل های هما ،شرکت قطار های رجا،شرکت ابادگران ایران،شرکت دهکده ساحلی،شرکت رفاه گستر،شرکت آژانس هواپیمایی تامین از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۸

وکیل هلدینگ گردشگری و سرمایه گذاری درویشی ( هتل درویشی مشهد) از سال ۱۳۹۷ تاکنون

وکیل شرکت هواپیمایی سپهران (از مهر ۱۳۹۸ تاکنون)

وکیل و مشاور حقوقی شرکت سیمان مجد خواف بزرگترین شرکت سیمان کشور دارای بیش از ۵۵۰۰۰ سهامدار از سال ۱۳۹۲ تاکنون

وکیل و مشاور حقوقی شرکت کانی فرآور مجد (شرکت معدنی) از سال ۱۳۹۰ تاکنون

وکیل شرکت انرژی ساختمان ،پیمانکار پروژه های ساختمانی و تاسیساتی از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۶

وکیل شرکت مهندسی صدر انرژی ، پیمانکار پروژه های نفت و گاز رسانی صنعتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون

وکیل شرکت گروه هتل های هما از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۸

وکیل شرکت حمل و نقل جاده ابریشم مجد از سال ۱۳۹۴ تاکنون

وکیل شرکت بهمن صنعت دیبا (شرکت معدنی ) از سال ۱۳۹۴ تاکنون

وکیل شرکت تولیدی بهین ساز خلیج فارس (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)) از سال ۱۳۹۷ تاکنون

وکیل شرکت نیکو گستران لیان پارس از فروردین سال ۱۳۹۹ تاکنون

وکیل شرکت دهکده ساحلی(بندر انزلی) از سال ۱۳۹۵ تاکنون

عضو انجمن تخصصی کودک و رسانه از سال ۱۳۹۷ تاکنون

عضو و مشاور حقوقی انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی از سال ۱۳۹۷ تاکنون

​مشاور حقوقی و عضو کمیته حقوقی و انظباطی آکادمی فوتبال باشگاه استقلال تهران (در حال حاضر)