وکالت در انواع دعاوی حقوقی , کیفری , تجاری , معدنی , ملکی , ثبتی , اراضی و ...

ارایه مشاوره در خصوص دعاوی داخلی و بین المللی

ارایه مشاوره به شرکت های داخلی و خارجی با اجرای استراتژی پیشگیری از وقوع دعاوی و مشکلات حقوقی

تنظیم انواع قرارداد های خصوصی , تجاری , تجارت بین الملل , سرمایه گذاری داخلی و خارجی

​قبول داوری در انواع دعاوی